HUUROVEREENKOMST CELLO

tussen

Anne Korff de Gidts

en

Huurder:

Straat en huisnummer:

Postcode, Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Betreffende het volgende: cello + stok + hoes + hars

  • Gebruik: Huurder verklaart hierbij het instrument in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen. De cello is voor eigen gebruik en mag niet aan derden worden uitgeleend.
  • Kosten die ontstaan door het dagelijks gebruik van het instrument zijn voor rekening van de Huurder. ( zoals nieuwe snaren, stok beharen etc. )                   
  • Schade: In geval van schade dient de Huurder direct de Verhuurder op de hoogte te stellen.
  • Reparaties: mogen uitsluitend door een erkende vioolbouwer worden verricht in overleg met de Verhuurder.  Het is de Huurder niet toegestaan zelf reparaties uit te voeren.
  • Eigendom: De verhuurde cello blijft eigendom van Anne Korff de Gidts en wordt bij beëindiging van de huur aan haar geretourneerd.
  • Vervoer: Het instrument mag nooit onbeheerd worden achtergelaten (bijv. in een auto).
  • Betaling: De driemaandelijkse huursom zal automatisch worden afgeschreven van de rekening van De Huurder.
  • Borgsom: de borgsom wordt teruggestort zodra het instrument inclusief accessoires zonder schade is ingeleverd bij de Verhuurder.

Huurprijs: €30 per maand + eenmalig €200 borgsom